40 år som handels- og omkringrejsende

1971 > Salgskompagniet / Salko / Grammoclock

1973 Music Rack

1981 Malling Beck

1991 KOMPAN

2001 DS Sikkerhedsudstyr

2003 HCS Renovation

2004 Selvstændig